Stöd, stipendie och bidrag från Johan Adolf Malmstens fond i Jönköpoing

En fond som stöttar projekt kopplade till kulturarv och historia i Jönköping

För dig som på olika vis vill skapa berättelser om livet i Jönköpings stadskärna.

Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond kan hjälpa till med finansiering av projekt som lyfter fram kulturarv och historia med koppling till Jönköpings stadskärna.

Till ansökan

Exempel på genomförda projekt