Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond startades för stödja och synliggöra Jönköpings kulturarv.

Stiftelsen Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond för kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård har skapats genom donationer i början 80-talet av grosshandlare Erik Malmsten, till minne av dennes farfars far Johan Adolf Malmsten.

I slutet av 1970-talet erbjöd Erik Malmsten sig att bidra till restaureringen av Spegelsalen på Stora hotellet i Jönköping. Johan Adolf Malmsten hade nämligen på 1800-talets mitt varit medlem av den första direktionen för Jönköpings hotellbolag.

Så småningom bildade Erik Malmsten genom två donationer en fond med inriktning på Jönköpings gamla stad. Sedan stiftelsen första utdelning 1981 har cirka tio miljoner kronor av fondkapitalets avkastning bidragit till ett stort antal kulturprojekt. Som exempel kan anges arkeologiska undersökningar, konservering av museiföremål, restaureringar och utställningsbyggen.

Både institutioner och enskilda har fått bidrag i enlighet med fondens syfte, bland andra Länsmuseet, Jönköpings hembygdsförening, Gudmundsgillet och Viktor Rydbergsmuseet. Många privatpersoner har fått stöd till att publicera böcker i ämnen som innefattas av fondens ändamål.

Men framför allt har fonden bidragit till att Jönköpingsbor genom många publicerade verk fått lära känna sin stad, dess bebyggelse, nära omgivning och invånare. De har fått möta liberala entreprenörer i industrialismens barndom såväl som pistolmakare i 1700-talets småstad. Jordegummor, ”trilska fruar”, mönsterskrivare, stadsmusikanter, Kinamissionärer, biografägare, silversmeder och gatstensläggare har trätt fram ur tidsflödets myller av ansikten.

Mer kända Jönköpingsbor, som författaren Viktor Rydberg och konstnärerna John Bauer och Vera Nilsson samt Erik Dietman har uppmärksammats av fonden. Du kan läsa om våra senast genomförda projekt här.