Förstudie virtuellt fönster Rumlaborg

Huskvarna Hembygdsförening vill skapa en större upplevelse av utställningen i Rumlaborg genom att skapa ett virtuellt fönster där Herman Berman intar borgen Rumlaborg och Otto Snafs flyr.

Huskvarna Hembygdsförening driver Huskvarna Stadsmuseum i Kruthuset i Huskvarna där en utställning om Rumlaborg gjordes om under 2021-2022.

Huskvarna Hembygdsförening beskriver hur de 100 åren i borgen förflöt, men upplever att det är svårt att få det verkligt. Nu vill föreningen skapa en större upplevelse av utställningen, men då utställningen är begränsad till det gamla kruthuset vill föreningen skapa ytterligare en digital lösning i form av ett virtuellt fönster att komplettera utställningen med.

Målet med hela projektet är att skapa ett virtuellt fönster där Engelbrekt Engelbrektssons fältherre Herman Berman intar borgen Rumlaborg och fogden Otto Snafs flyr innan borgen bränns ner. Låtsasfönstret tillåter besökaren att få en illusion att man är med i aktiviteten, nästan som om man vore med i bondearmén och erövringen av borgen. Det virtuella fönstret kommer att kunna nås via besökarens egen telefon eller surfplatta.

Huskvarna Hembygdsförening har blivit beviljade medel för den förstudie som ingår i projektet.