Fotografer i Jönköping 1841-1899

Publikationen ”Fotografer i Jönköping 1841–1899” vill lyfta fram människan bakom kameran – de män och kvinnor som gick i täten, men också bidra med en sammanfattning av äldre fotografi i Jönköping och stadens utveckling.

Publikationen ”Fotografer i Jönköping 1841–1899” vill lyfta fram människan bakom kameran – de män och kvinnor som gick i täten, som vågade satsa på något nytt, och som alla bidragit till bilden av Jönköping. Vilka var de, var kom de ifrån, vad var det som drev dem och vilken bild av Jönköping skapar de tillsammans? Publikationen blir samtidigt, genom det rika bildmaterialet, en sammanfattning av äldre fotografi i Jönköping och stadens utveckling.

Projektmedel från Johan Adolf Malmstens minnesfond kommer att täcka kostnader för tryckning, formgivning och scanning.