Projekt

Virtuellt fönster Rumlaborg

Genom tidigare beviljade medel har en förstudie genomförts rörande utveckling av Huskvarna Stadsmuseum i Kruthuset med ett ”virtuellt fönster”. På detta sätt vill föreningen gestalta Engelbrekt Engelbrektssons fältherre Herman Berman intagande av borgen Rumlaborg och fogden Otto Snafs flyr innan borgen bränns ner.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
95 000
Projektansvarig
Huskvarna Hembygdsförening
samarbetspartners
Period
01/06/2024 – 06/06/2025
Pågående projekt

Genom tidigare beviljade medel har en förstudie genomförts rörande utveckling av Huskvarna Stadsmuseum i Kruthuset med ett ”virtuellt fönster”.