Projekt
Sandstrand med vågor som sköljer in. Solnedgång.

Program om Jönköpingsbor

Föreningen Demos har under ett antal år producerad program med fokus på samhällsfrågor och demokrati. Man har också sökt upp och producerat program med personer från Vätterbygden som gjort avtryck genom sin person, sina gärningar, sitt yrkesliv och sina intressen. Programmen har bland annat publicerats på YouTube och i Lokal TV med stor publik respons. Beviljas anslag för två Youtube-avsnitt som berör kulturhistorisk intressanta Jönköpingsbor.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
16 000
Projektansvarig
Föreningen Demos
samarbetspartners
Period
01/06/2024 – 01/06/2025
Pågående projekt

Föreningen Demos har under ett antal år producerad program med fokus på samhällsfrågor och demokrati.