Projekt
Äldre bok ligger uppslagen. Snirkliga bokstäver täcker sidorna.

Tänkeböckerna blir bok

Länsmuseet har genom tidigare tilldelade medel utrönt möjligheterna för tillgängliggörande och utgivning av källor till stadens historia genom att transkribera och textkritiskt behandla volymer av Jönköpings stads tänkeböcker 1571-1619. Det fleråriga projektet är nu inne i slutfasen och artikelskrivande utifrån den forskning som bedrivits och projektgruppen börjar se konturerna av färdiga bokvolymer. Beviljas anslag för färdigställande av underlag inför tryckning av bok.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
344 000
Projektansvarig
Jönköpings läns museum
samarbetspartners
Period
01/06/2024 – 01/06/2025
Pågående projekt

Det fleråriga projektet är nu inne i slutfasen och artikelskrivande utifrån den forskning som bedrivits och projektgruppen börjar se konturerna av färdiga bokvolymer.