Projekt
Vit ros med suddig grönska i bakgrunden

Historiska teatervandringar

Rosenlunds herrgård och rosarium har ambitionen att fortsätta den publika utvecklingen genom historiska teatervandringar sommartid, då området och intilliggande parker och byggnader är en viktig del av Jönköpings historia och vårt gemensamma kulturarv. Som ett första steg i denna utveckling beviljas anslag för framtagande av manus.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
140 000
Projektansvarig
Jönköpings kommun och Tekniska kontoret
samarbetspartners
Period
01/06/2024 – 01/06/2025
Pågående projekt

Historiska teatervandringar planeras på Rosenlundsområdet.