John Bauers brevsamling

Stöd 2020/Esther och John Bauers brevsamling

J. A. Malmstens minnesfond har givit fortsatt stöd till transkriberingen av Ester och John Bauers brevsamling. 3000 brev kommer efter avslutat projekt finnas tillgängligt för […]

Koloniträdgårdar och odlingslotter i Jönköping

Stöd 2020/ Jönköping och stadens kolonisatörer.

Ådel Vestbö Franzén, Jönköpings läns museum, har tilldelats medel för  dokumentations- och bokprojektet ”Jönköping och stadens kolonisatörer, fördjupande studier av stadens koloniträdgårdar och odlingsföreningar. Här […]

Latinsk översättning av De Ulitate Historiae Eccl.

Filip Franzén har tilldelats medel för att översätta och analysera avhandlingen De Utilitate Historiae Eccl. publicerad av Joannes Baazius d. ä. Skriften, som är författad […]

Kvarteret Arken i Jönköping

Film om kvarteret Arken finns att se.

Kvarteret Arken är det kvarter i Jönköping, där Smedjegatan möter Östra Storgatan, mellan Hoppets Torg och Hamnkanalen. Filmen berättar om människor och bebyggelse under 400 […]

2019 års stöd.

Den 31 maj 2019 träffades styrelsen för J A Malmstens stiftelse för att behandla inkomna ansökningar. Av 5 ansökningar beviljades stöd, stipendium och bidrag till […]