2019 års stöd.

Den 31 maj 2019 träffades styrelsen för J A Malmstens stiftelse för att behandla inkomna ansökningar. Av 5 ansökningar beviljades stöd, stipendium och bidrag till alla 5 förslag.

Produktionsbolaget Laika Film & Television får stöd i för dokumentär produktion av film om arkitekten Carl Nyrén.
307 285 kr

Fortsättning av projektet med översättning/transkribering av John Bauers brevsamling.
350 000 kr

Omtryck av häftet ”Ritkurs för Sveriges barndomsskolor – John Bauers lilla målarskola”.
7000 kr

Axamo – Veteranerna. får stöd till kostnader i samband med skanning av material ur Riksarkivet samlingar rörande Jönköping flyghistoria.
7000 kr

Tändsticksmuseet, Jönköping, får stöd för framtagande av informationsskyltar på byggnaderna, foldrar och vandringskarta/”walking mapp” över Tändsticksområdet och Hospitalsområdet.
45 000kr