Integritetspolicy

Johan Adolf Malmstens minnesfond behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina uppgifter, så att du känner dig säker på att vi tar största möjliga hänsyn till din integritet.

Hur samlar vi in informationen?

  • När du fyller i dina uppgifter i olika webbformulär på vår hemsida
  • Vid godkänt samtycke i samband med aktiviteter och evenemang, i form av foto- och filmdokumentation.
  • När du kontaktar oss via e-post
  • När du ingår avtal med oss

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som vi samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i vår verksamhet, till exempel för att administrera ansökningar om bidrag från fonden Personuppgifter kan registreras i digitala system och på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen.

Foto- och filmdokumentation i samband med evenemang

Godkänt samtycke innebär att materialet kan användas av Johan Adolf Malmstens minnesfond tills vidare i sociala medier, på vår hemsida och i tryckt informationsmaterial för att berätta om verksamheten. Ditt namn kommer inte anges och vi använder bilder och filmer på ett ansvarsfullt sätt.

Vi sparar ditt samtycke för foto/film för att kunna plocka bort materialet från våra kanaler och vårt bildarkiv ifall du ångrar dig.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

Vår behandling utförs med stöd av någon av de rättsliga grunder som dataskyddsförordningen anger. Det innebär en av följande grunder: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse.

Hur länge behandlar vi din data?

Vi behandlar och sparar din data endast så länge informationen behövs för respektive syfte. Vid samtycke sparar vi din data tills vidare om inte annat uppges i samband med att du lämnar ditt samtycke.

Information som du lämnar i samband med anmälan till evenemang, raderas så snart som möjligt efter evenemanget.

Förändringar i denna integritetspolicy

Innehållet i denna integritetspolicy kan komma att förändras med tiden. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Personuppgiftsansvarig är Johan Adolf Malmstens minnesfond , Box 2133, 550 02 Jönköping.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på registrator@jkpglm.se.

Du kan även kontakta oss om du vill dra tillbaka ett samtycke som du har givit till att dina personuppgifter behandlas.