Ester och John Bauers brevsamling

Ester och John Bauers brev

Jönköpings läns museum finns en omfattande samling brev som skickats till eller från konstnären John Bauer och hans fru Ester. Projektet med att låta alla få läsa Ester och John Bauers brev har genomförts med stöd från Johan Adolf Malmstens minnesfond.

Transkribering för att låta alla läsa breven från John Bauer

Breven i samlingen är skrivna mellan 1892 och 1919. Det finns 910 brev till och från personer i familjen såväl som till familjens vänner och förläggare. 

Att tillgängliggöra breven för alla var ett omfattande arbete och specialistkompetens krävdes. För att kunna transkribera breven på ett bra vis krävdes förmåga att kunna tyda gammaldags handskrift och så behövdes det bakgrundskunskaper kring familjens nätverk.[…] i kväll funderar
Jag på att höra musik
en stund eller också 
nöjer jag mej med att 
se på Vettern.


Brev från John Bauer till Ester Bauer,1913-07-12


Under 2021 har breven transkriberats och digitaliserats och ett växande antal finns tillgängliga på digitaltmuseum.se. Där kan man se både de vackra originalbreven och läsa en transkribering. Det finns i skrivande stund 441 brev och brevkort att läsa i John Bauers brevsamlingDigitalt Museum.

En inblick i makarna Bauers vardag och fest

Ester och John Bauers brev ger en inblick i makarna Bauers vardagsliv såväl som festligheter och livshändelser. I brevväxlingen finns kärleksbetygelser och längtan, berättelser om allt från vilt flirtande, kräftskivor och vänskap men också vardagliga saker som ekonomi och hur slitsamt Ester upplevde sömnbristen som nybliven mamma.

John Bauers brevsamling


När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.


Brev från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, 1915-01-03


Bauers brevsamling är ett viktigt kulturarv

Transkriberingen, alltså processen med att skriva rent och digitalisera breven har gjort dem tillgängliga för allmänheten och för framtida forskning. Breven är ett viktigt kulturarv och att läsa dem gör att det möjligt att lära känna versioner av John och Ester som känns alldeles levande.


Vill du ha stöd för genomföra ett projekt som kan främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde? Då kan du söka bidrag från Johan Adolf Malmstens minnesfond.

Läs mer om oss och hur vi tittar på inkomna bidrag här.

Klicka här för att ta reda på hur du skickar din ansökan för bidrag, stöd och stipendium från fonden.