Kvarteret Arken i Jönköping

Filmen om Kvarteret Arken i Jönköping

Där Smedjegatan möter Östra Storgatan – just mellan Hoppets torg och Hamnkanalen, där ligger kvarteret Arken. Kvarteret ligger i hjärtat av staden och har under flera hundra år varit viktigt och emellanåt genomgått stora förändringar. Nu kan vi lära oss mer i filmen om Kvarteret Arken.

Fyrahundra år kvartershistoria

Med medel från Johan Adolf Malmstens minnesfond har Jönköpings läns museum gjort filmen om Kvarteret Arken i Jönköping. Filmen berättar om fyrahundra spännande kvartersår och om hur den gamla bebyggelsen revs för att ge plats åt en del av de byggnader som finns på platsen i vår moderna tid.

Gamla stillbilder, kartor, pressklipp och filmer skapar en inblick i ett Jönköping som var ganska olikt det vi känner till idag. Visste du att de alldeles moderna bryggorna längs med Munksjön påminner om de karakteristiska bryggor som fanns längs med sjöns kant förr i tiden? Och att det gått spårvagnar i Jönköping? Eller att Hoppets gränd i Kvarteret Arken har en historia med inte så mycket hopp alls, tvärtom.


Vill du ha stöd för genomföra ett projekt som kan främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde? Då kan du söka bidrag från Johan Adolf Malmstens minnesfond.

Läs mer om oss och hur vi tittar på inkomna bidrag här.

Klicka här för att ta reda på hur du skickar din ansökan för bidrag, stöd och stipendium från fonden.