Koloniträdgårdar och odlingslotter i Jönköping

Stadens kolonisatörer: ett pågående projekt om koloniträdgårdar och odlingslotter i Jönköping

Odlingsföreningar, koloniträdgårdar och odlingslotter är ett av Jönköpings stads dolda kulturarv. Många sådana områden har till en början vuxit fram i utkanten av Jönköping men allt eftersom staden vuxit har de bäddats in i bebyggelsen. Ett arbete med att dokumentera och berätta om koloniträdgårdarna och deras historia har inletts med hjälp av stöd från Johan Adolf Malmstens minnesfond.

Drömmen om meningsfull fritid har bäddats in i Jönköpings stadsmiljö

Att koloniträdgårdar och odlingslotter sakta bäddats in i stadsmiljön gör att rörelsen där nya och gamla svenskar odlar sida vid sida, hotas. Föreningarna ligger på attraktiv mark där man gärna vill bygga nytt och modernt men representerar samtidigt ett viktigt och växande intresse i samhället. Bok- och utställningsprojektet Stadens kolonisatörer ska lyfta fram och dokumentera koloniträdgårdar och trädgårdsföreningar i Jönköpings stad. 

Koloniträdgården speglar dels nittonhundratalet, dels drömmarna om en meningsfull fritid och längtan att få odla på sin egen plätt av världen hos stadsmänniskan i början av tjugohundratalet. Projektet omfattar flera delar och har påbörjats men blivit försenat på grund av en nödvändig paus under pandemin. 

Ett pågående projekt med flera teman

Projektets delar har följande teman:

  • Året runt i koloniträdgården
  • Kolonisatörerna
  • Väster till nytta och nöje i går, idag och i morgon

Det pågående projektet har fått medel beviljade ur vår fond. Länsmuset och Ådel Vestbö Franzen leder arbetet med att dokumentera och fördjupa sig i stadens kolonsiatörer, odlingföreningar, koloniträdgårdar och odlingslotter.


Vill du ha stöd för genomföra ett projekt som kan främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde? Då kan du söka bidrag från Grosshandlare Johan Adolf Malmstens minnesfond.

Läs mer om oss och hur vi tittar på inkomna bidrag här.

Klicka här för att ta reda på hur du skickar din ansökan för bidrag, stöd och stipendium från fonden.