Tändsticksområdet

Informationslyft på Tändsticksområdet

Tändsticksepoken är viktig för Jönköping. Den har format en del av staden med sina unika byggnader och är en viktig del av vår stads historia. Tändsticksfabriken i Jönköping var verksam under en lång period som sammanfaller med utvecklingen till en modern industristad. 

Profilmuseum som behövde ett informationslyft

Tändsticksmuseet är ett av tre profilmuseer i kommunen och varje år besöker över 30 000 personer muséet. 6000 av dem är barn och ungdomar. 

För att tilltala barn, ungdomar och vuxna, nya såväl som återkommande besökare – behövde Tändsticksområdet ett informationsmässigt lyft. Med hjälp av stöd från Malmstens fond kunde man ta fram nya informationsskyltar, tryckta foldrar och en walking map över Tändsticksområdet och Hospitalsområdet.

Tändsticksområdet och hospitalsområdet

Skyltar, walking map och informationsfolder om Tändsticksområdet

De gamla skyltarna på Tändsticksområdet var över 20 år gamla och skriven på relativt krånglig svenska. Nu har de bytts ut till nya med ett modernt språk och nya illustrationer. Skyltarna som även har QR-koder finns uppsatta på Tändsticksområdet och på Hospitalsområdet och texten finns på både engelska och svenska. 

En walking map, eller vandringskarta, har tagits fram för att öka allmänhetens kunskap om platsen. Vandringskartan har illustrationer och information på svenska och engelska. I ansökan användes informationsmaterial från Mölndals Kvarnby som exempel på inspiration. 

För att komplettera skyltmaterial och karta har en informationsfolder på lätt svenska och engelska har tagits fram. I den kan man läsa om och se bilder från områdets historia och verksamhet.

Fler kan ta till sig informationen

De nya skyltarna och trycksakerna gör det enklare för fler målgrupper att ta till sig information om området och QR-koderna underlättar för skolor och förskoleverksamheter som ofta använder dem i sitt arbete. 


Vill du ha stöd för genomföra ett projekt som kan främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde? Då kan du söka bidrag från Johan Adolf Malmstens minnesfond.

Läs mer om oss och hur vi tittar på inkomna bidrag här.

Klicka här för att ta reda på hur du skickar din ansökan för bidrag, stöd och stipendium från fonden.