John och Ester Bauers brev på Digitalt museum.

2018 tilldelades Jönköpings läns museum ett bidrag från Grosshandlare Johan Adolf Malmstens minnesfond för att transkribera den brevsamling som tillhör makarna Bauers korrespondens. Museet har i sina samlingar 3000 brev som genom detta sakta men säkert görs tillgängliga på Digitalt museum där orginalen samt transkribering av den något svårlästa texten finns tillgängliga.

Projektet att göra korrespondensen tillgänglig genomförs i tre faser. Under våren 2019 har den första slutförts och tillgängliggjorts för allmänheten.