Projekt
Fågel sitter på ett träbord

Tillgänglighetsanpassning av kulturarv

Tändsticksmuseets och Fågelmuseets har ambitioner att ytterligare tillgängliggöra utställningar och samlingar för fler besökare. Projektet kommer att nyttja olika tekniska hjälpmedel, huvudsakligen i form av ett flertal anpassade ljudspår, för att tilltala nya målgrupperna. Satsningen kommer dels att fokusera på besökare från olika språkgrupper samt synskadade, så att dessa grupper lättare kan ta del av museernas utbud, dels synskadade.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
110 000
Projektansvarig
Tändsticksmuseet och Fågelmuseet
samarbetspartners
Period
01/06/2024 – 01/06/2025
Pågående projekt

Tändsticksmuseets och Fågelmuseets har ambitioner att ytterligare tillgängliggöra utställningar och samlingar för fler besökare.