Förstudie virtuellt fönster Rumlaborg

Huskvarna Hembygdsförening vill skapa en större upplevelse av utställningen i Rumlaborg genom att skapa ett virtuellt fönster där Herman Berman intar borgen Rumlaborg och Otto […]

Fotografer i Jönköping 1841-1899

Publikationen ”Fotografer i Jönköping 1841–1899” vill lyfta fram människan bakom kameran – de män och kvinnor som gick i täten, men också bidra med en […]

Tre kvinnor i gröna klänningar står på rad på en grusväg. Längst fram står en man i kostym

John och Ester, en musikalisk livsresa

Gruppen The Bauer Quartet vill skapa en stark och gripande stund som berör på riktigt, där publiken bjuds med på en musikalisk resa om John […]

Gul byggnad med rött tak

Stadsdelen Liljeholmen

Bok om stadsdelen Liljeholmen med fokus på historia och utveckling under 1900-talet. Inom stadsdelen Liljeholmen har flera berömda personer fötts eller varit bosatta, bland annat […]

Äldre bok ligger uppslagen. Snirkliga bokstäver täcker sidorna.

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619 Ett pilotprojekt. En förstudie med syfte att utröna möjligheterna för tillgängliggörande och utgivning av källor till stadens historia genom att transkribera […]

Koloniträdgårdar och odlingslotter i Jönköping

Jönköpings kolonisatörer

I boken Jönköping och stadens kolonisatörer undersöker kulturgeografen Ådel Franzén hur koloniträdgårdsverksamhet och utveckling gestaltat sig genom tiderna. Odlingsföreningar, koloniträdgårdar och odlingslotter är ett av Jönköpings […]