John och Ester Bauers brev på Digitalt museum.

2018 tilldelades Jönköpings läns museum ett bidrag från Grosshandlare Johan Adolf Malmstens minnesfond för att transkribera den brevsamling som tillhör makarna Bauers korrespondens. Museet har […]

3D scanning av Sagaholmshällarna.

J A Malmstens minnesfond medverkar till att Sagaholmshällarna 3D scannas som led i att med ny teknik vidare undersöka möjligheten till tidigare oupptäckta ristningar. Sagaholmshögen […]