Äldre bok ligger uppslagen. Snirkliga bokstäver täcker sidorna.

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619 Ett pilotprojekt.

En förstudie med syfte att utröna möjligheterna för tillgängliggörande och utgivning av källor till stadens historia genom att transkribera och textkritiskt behandla volymer av Jönköpings stads tänkeböcker 1571-1619.

En del i denna studie handlar om att metodutveckla sätt att transkribera och textkritiskt behandla en volym av tänkeböckerna.